dimecres, 16 d’agost de 2017

San Juan d'estiu


Per passar una tarda el San Juan versió reduida i passada a cartes del Puerto Rico es una bona opció.

Les mecàniques son mes o menys les mateixes; cada torn per ordre i començant per el governador, càrrec que va rotan, es trien els personatges (constructor, productor, comerciant, ...)  i s'executa l'acció associada amb el benefici per el jugador que l'ha triat.

Es tracta de crear plantacions que ens donaran guanys al vendre els productes i utilitzar-los per comprar edificis que reportaran beneficis en cada una de les fases.
Potser la partida es una mica més autista doncs no estan tan limitats els edificis ni les vendes dels productes de plantacions a Europa, com si passava en el Puerto Ric.

Per recuperar-lo de tant en tant i passar una tarda esta molt bé